Σχετικά με μας

Αυτή η σελίδα περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το web project, σχετικά με τις δουλειές σας, τα προιόντα και τις υπηρεσίες, που εσείς προσφέρετε. Εστιάστε στην ποιότητά σας, περιγράψτε την ιστορία της εταιρείας σας, τα διπλώματα και τα βραβεία σας.

Μπορείτε να τονίσετε σπουδαίες πληροφορίες ή ανακοινώσεις σε κείμενα σαν κι αυτό.

Ιστορικό του project

Η Ιστοσελίδα αυτή δημιουργήθηκε για να φιλοξενήσει νέα, απόψεις και προβληματισμούς σχετικά με την διδασκαλία της γαλλικής σε Ελλάδα, Ευρώπη και Βόρειο Αμερική.

This website intends to host news, debates and opinions about French Language teaching  as a foreign language in Greece, Europe and North America.

L'objectif de ce site est de présenter des nouvelles, des opinions et des problématiques sur l'enseignement du Français Langue Étrangère, en Grèce,en Europe et en Amérique du Nord.

Οι χρήστες μας

Εδώ μπορείτε να περιγράψετε ένα χαρακτηριστικό χρήστη και γιατί αυτό το project είναι σημαντικό σε αυτόν. Καλό είναι να δώσετε κίνητρα στους επισκέπτες σας ώστε να επανέλθουν στην ιστοσελίδα σας.